yuki Online boekhouden zonder zelf te boekhouden. Scannen, mailen en klaar!
RSS
Startpagina
Help
Veel bekeken antwoorden
Tips & Trucs

Accountants
API Documentatie

Login/Logout
Taal
Profiel

Zoeken
»
Uitgebreid zoeken »

Startpagina voor accountants

RSS
Modified on wo, 25 apr 2012 21:47 by Arco Categorized as Help, Procedures

Startpagina voor accountants

Yuki en de accountant

Yuki neemt het invoerwerk van ondernemers of accountants voor haar rekening. Dit leidt wel eens tot de vraag of daarmee niet de rol van de accountant door yuki wordt overgomen. Niets is minder waar. De accountant is en blijft de vertrouwenspersoon die zorgt voor een zorgvuldige jaarafsluiting, fiscale aangifte en die samen met de klant interpretaties maakt die consequenties hebben. Ook is de accountant, misschien nog wel meer dan voorheen, de financiële huisarts van de ondernemer, die hem of haar met raad en daad bijstaat en de ondernemer behoedt voor onverantwoorde risico's.

Een deel van onze wiki is daarom ook gericht op de rolverdeling tussen Yuki en de accountant van de klant. Deze rolverdeling zal anders zijn voor Accountants die Yuki als Platform gebruiken ter ondersteuning van hun klanten en zelf de Back-office doen.

De taakverdeling in het tot stand komen van een administratie

yuki, de klant en de accountant zullen dus moeten samenwerken in het tot standkomen van een administratie.

Taken van de klant

 • Aanleveren van documenten en transacties
 • Beantwoorden van vragen (van yuki of accountant)
 • Meekijken of de administratie een reëel beeld geeft van de werkelijkheid (openstaande posten en gekozen categorieën).

Taken van Yuki

 • Boeken van documenten en transacties volgens vaste standaarden
 • Matchen van facturen en betalingen
 • Periodieke controle op volledigheid (meestal in de aanloop naar de BTW-aangifte)
 • Vragen stellen over onduidelijke documenten of vermeende incompleetheid van administratie)
 • Voorbereiden en (eventueel na goedkeuring). verzenden van periodieke BTW-aangifte

Taken van de accountant

 • Aanleveren van een gedetailleerde openingsbalans en saldilijst debiteuren, crediteuren en eventuele andere details van de beginbalans
 • Aanleveren van loonjournaalpost en andere salaristransacties (indien accountant de salarissen voor klant verwerkt)
 • Periodieke controle van door yuki verwerkte transacties (optioneel, indien klant dat wenst)
 • Controle van door yuki opgestelde periodieke BTW-aangifte (optioneel, indien klant dat wenst)
 • Jaarwerk, zoals boeken afschrijvingen, rente op RC, overlopende posten etc, speciale fiscale regelingen en suppletie aangifte BTW.
 • Opmaken van jaarrekening, publicatiestukken en aangiftes IB en VpbDe accountantsportal

Voor accountants die meer dan één yuki-klant hebben is er een gratis accountantsportal beschikbaar. De portal geeft een overzicht van de administraties die via yuki lopen en stelt het kantoor in staat om medewerkers aan administraties toe te wijzen en vragen van klanten aan de accountant en vice versa te behandelen.

Afbeelding toevoegen

Tools voor accountants

Een accountant die toegang krijgt tot de yuki admininistratie van zijn klant krijgt een speciale rol toegewezen: de rol Extern accountant. Deze rol geeft toegang tot extra rapporten, gedetailleerde informatie en extra functies:
Accounting policy yuki

De yuki backoffice verwerkt de administraties van klanten aan de hand van duidelijke boekhoud principes. Het concept van yuki is gebaseerd op verregaande standaardisatie. Dit is terug te vinden in het vaste rekeningschema van yuki en in de regels volgens welke documenten en transacties worden geboekt. Om vergelijkbaarheid te bevorderen worden die regels ook zoveel mogelijk centraal toegepast (denk aan het automatisch verwerken van een inkoopfactuur van een bepaalde leverancier). In uitzonderlijke gevallen kan per administratie afgeweken worden van een regel.

Voor de accountant is het daarom van belang om te weten hoe yuki de transacties verwerkt. Dat levert een voorspelbare administratie op. De accountant die de specifieke situatie van een klant beter kan inschatten kan daarmee ook rekening houden bij het opstellen van de jaarrekening.
  Name Size
- portal.jpg 76,73 KB
www.yuki.nl