yuki Online boekhouden zonder zelf te boekhouden. Scannen, mailen en klaar!
RSS
Startpagina
Help
Veel bekeken antwoorden
Tips & Trucs

Accountants
API Documentatie

Login/Logout
Taal
Profiel

Zoeken
»
Uitgebreid zoeken »

Problemen bij het inlezen bankbestanden in CSV formaat

RSS
Modified on vr, 21 dec 2012 12:46 by Simon den Dubbelden Categorized as Ongecategoriseerd

CSV bestanden ING

Yuki kan van de ING bank naast transacties in MT940 formaat ook transacties aangeleverd in een CSV, comma separated values, bestand verwerken.

De ING kent twee kommagescheiden varianten namelijk.
 • JJJJMMDD
 • DD-MM-JJJJ

Op dit moment, 21-12-2012, zijn er 5 verschillende CSV layouts van de ING bekend
 • 1e lay-out met kopregel

  “Datum”,”Naam / Omschrijving”,”Rekening”, “Tegenrekening”, “Code”, “Af Bij”,”Bedrag(EUR)”,”MutatieSoort”,”Mededelingen”
  “02-08-2011”, “Kees factuur betaald”, “123456789”,”987654321”,”GT”,”Af”,”122,57”, “Internetbankieren”, “Factuur 123”

Opmerkingen :
 • Alle velden staan tussen aanhalingstekens
 • De komma wordt als scheidingsteken tussen de velden gebruikt, door het gebruik van aanhalingstekens kan er ook een komma in het bedragveld staan
 • Datumnotatie is DD-MM-JJJJ

 • 2e lay-out met kopregel

  "Datum","Naam / Omschrijving","Rekening","Tegenrekening","Code","Af Bij","Bedrag (EUR)","MutatieSoort","Mededelingen"
  "20111017","NMT","123456789","987654321","GT","Af","134,06","Internetbankieren","NMT 1121682AC "

Opmerkingen :
 • Alle velden staan tussen aanhalingstekens
 • De komma wordt als scheidingsteken tussen de velden gebruikt, door het gebruik van aanhalingstekens kan er ook een komma in het bedragveld staan
 • Datumnotatie is JJJJMMDD

 • 3e lay-out met kopregel
  Datum,Naam / Omschrijving,Rekening,Tegenrekening,Code,Af Bij,Bedrag (EUR),MutatieSoort,Mededelingen
  21-04-2010,KN: IKEN 123504396,123456789,987654321,IC,Af,"23,95",Incasso, DITZO PREMIE APRIL 2010 AUTOVERZEKERING 30HGDB DITZO POLISNR* AAA1234567

Opmerkingen :
 • De aanhalingstekens ontbreken, behalve bij het bedragveld, zodat de komma in het bedrag niet als scheidingsteken gezien wordt.
 • Datumnotatie is DD-MM-JJJJ

 • 4e lay-out zonder kopregel

  "12.34.56.789";"19-04-2005";"Bij";"0,50";"-";" AFREKENING REKNR. 12.34.56.789”
  "12.34.56.789";"18-04-2005";"Af";"580,00";"98.76.54.321";" NUON BEVEILIGING BV DIDAM "

Opmerkingen :
 • Kopregel ontbreekt en de layout verschilt van de eerste 3,
 • Alle velden staan tussen aanhalingstekens
 • Als scheidingsteken wordt een puntkomma tussen de velden gebruikt, door het gebruik van aanhalingstekens kan er ook een komma in het bedragveld staan
 • Datumnotatie is DD-MM-JJJJ

 • 5e lay-out zonder kopregel

  12.34.56.789;13-01-2012;Af;35,62;-; RC afrekening betalingsverkeer Betreft rekening 12.34.56.789;Periode : 01-10-2011 / 31-12-2011

Opmerkingen:
 • Kopregel ontbreekt en de layout verschilt van de eerste 3,
 • Als scheidingsteken wordt een puntkomma tussen de velden gebruikt
 • Datumnotatie is DD-MM-JJJJ

Fouten bij het importeren van CSV bestanden

MELDING : Het importeren van het elektronische afschrift is gefaald omdat het formaat niet herkend is.


OORZAAK : Het bestand is met excel geopend en daarna opgeslagen, dit is de meest voorkomende reden

Als het bestand gedownload wordt ziet de kopregel er als volgt uit
"Datum","Naam / Omschrijving","Rekening","Tegenrekening","Code","Af Bij","Bedrag (EUR)","MutatieSoort","Mededelingen"

Nadat het bestand geopend is in Excel ziet de regel er zo uit
Datum,"Naam / Omschrijving","Rekening","Tegenrekening","Code","Af Bij","Bedrag (EUR)","MutatieSoort","Mededelingen"
 • Je ziet dat de aanhalingstekens rond datum verdwenen zijn

  Nadat het bestand is opgeslagen ziet de regel er als volgt uit

  "Datum,""Naam / Omschrijving"",""Rekening"",""Tegenrekening"",""Code"",""Af Bij"",""Bedrag UR)"",""MutatieSoort"",""Mededelingen"""
 • Er zijn extra aanhalingstekens bijgekomen en de komma achter de datum staat nu ook tussen aanhalingstekens

OPLOSSING : Openen mag, maar opslaan is uit den boze, dus opnieuw downloaden


MELDING : Het importeren van het elektronische afschrift is gefaald omdat het formaat niet herkend is.OORZAAK : Als de boekingsregel in het transactiebestand over meedere regels verdeeld is, kan Yuki het niet importeren
OPLOSSING : Opnieuw downloaden


MELDING : Het importeren van het elektronische afschrift is gefaald. Het afschrift bevat een ongeldige datum

.
OORZAAK : De datum notatie is DD/MM/JJJJ ( de / wordt niet gezien als scheidingsteken bij de datum )

Datum,Naam / Omschrijving,Rekening,Tegenrekening,Code,Af Bij,Bedrag (EUR),MutatieSoort,Mededelingen
12/4/2010,1310176 ALBERT HEIJN BUNNIK>\BUN,1234567,894514534,BA,Af,"4,68",Betaalautomaat, PASVOLGNR 013 12-04-2010 17:39 TRANSACTIENR 1309821

OPLOSSING : Opnieuw downloaden

MELDING : Het importeren van het elektronische afschrift is gefaald. De beginbalans kan niet ingesteld worden op een datum na de startdatum van de administratie (01-01-2004)).

OORZAAK : Wat hier opvalt is dat de datumnotatie dd-mm-jj is en Yuki gaat ervan uit dat de datumnotatie dd-mm.jjjj is en dus ligt de datum 120113 voor 20040101 en kan om die reden niet geïmporteerd worden
12.34.56.789;13-01-12;Af;35,62;-; RC afrekening betalingsverkeer Betreft rekening
 • Waarschijnlijk is dit bestand geopend in Excel en daarna weer opgeslagen, met dit als resultaat.

OPLOSSING : Opnieuw downloaden

www.yuki.nl