Definitie van Yuki transacties

Welke documenten worden door Yuki verwerkt?


Welke documenten worden niet door Yuki verwerkt?


Definitie van de transacties die door Yuki worden gefactureerd

Voor de documenten die door Yuki worden verwerkt, gelden de volgende definities t.a.v. de transacties die door Yuki gefactureerd worden:Belangrijke andere punten van belang bij de facturatie van Yuki transacties

Binnen een kalendermaand wordt de telling voor die maand steeds volledig opnieuw opgebouwd. Als de maand voorbij is, zijn de tellingen definitief en kunnen nooit meer veranderen. Dit heeft als gevolg:


De Yuki klant heeft in zijn eigen domein een specificatie van de facturabele transacties (onder de yuki tab). Hier worden de totale transacties van de factuur opgesplitst getoond naar document-type. Met opzet wordt dit niet verder gespecifieerd, om geen verwarring te wekken door niet-kloppende totalen t.g.v. verwijderde documenten, gewijzigde definitie van de factuurtellingen, of andere oorzaken.

ZELF controleren

De specificatie van de verwerkte transactie staan ook onder de menu keuze Yuki.
Afbeelding toevoegen