yuki Online boekhouden zonder zelf te boekhouden. Scannen, mailen en klaar!
RSS
Startpagina
Help
Veel bekeken antwoorden
Tips & Trucs

Accountants
API Documentatie

Login/Logout
Taal
Profiel

Zoeken
»
Uitgebreid zoeken »

Aanmelding en registratie van klanten met totaal servicepakket

RSS
Modified on di, 19 jul 2011 11:00 by Lucas Brentjens Categorized as Ongecategoriseerd

Aanmeldings- en registratie procedure voor klanten met totaal servicepakket

Voor klanten die een totaal service pakket (transactieverwerking en jaarwerk) bij ons afnemen geldt een uitgebreidere aanmeldings- en registratieprocedure dan voor klanten die enkel de transactieservice afnemen. In de aanmeldings- en registratieprocedure onderscheiden we de volgende stappen:

 • Interesse registratie
 • Keuze van partner
 • Inschakelen partner is salesproces
 • Aanmaken / wijzigen domein
 • Opdrachtbevestiging
 • Verplichte documenten
 • Opstart inplannen

Interesse registratie

De sales zal vanaf juli 2011 bij elke lead de totaalservice onder de aandacht brengen. In salesforce dient te worden vastgelegd of de klant interesse had voor de totaal service en zoniet, waarom niet.

Hoe dit wordt vastgelegd dient verder uitgewerkt te wordenKeuze van een partner

Als een klant (in principe) de service wenst af te nemen, dient bekeken te worden wie de meest aangewezen partner is die de dienst namens Yuki gaat verzorgen. Om dit te bepalen wordt rekening gehouden met de volgende factoren (in volgorde van prioriteit)

Wens van klant:
Als de klant al contact heeft met een partner of doorverwezen is door een partner)

Regio:
Bekeken wordt of de klant duidelijk dichter bij de ene partner zit dan bij een andere)

Verdeling tussen partners: We streven ernaar om partners regelmatig te voorzien van nieuwe klanten. Als regio niet bepalend is, kijk dan naar de hoeveelheid klanten die een partner al heeft en wijs hem toe aan de partner met de minste klanten.

Inschakelen van partner in salesproces

Het komt regelmatig voor dat de klant graag even de partner wil spreken die voor hem/haar het jaarwerk gaat verzorgen. Ook kan het nodig zijn om de partner in te schakelen als het niet om een standaard administratie gaat. In zo'n geval dient de partner contact op te nemen met de klant.

Om de partner hierover te informeren dient het volgende gedaan te worden.

 • Maak in YukiCentral een taak aan van het type "Leadopvolging". Geef aan wie van de partners volgens jou de lead moet opvolgen en beschrijf in het notitieveld wat er al met de klant besproken is.
 • De taak komt vervolgens bij een centrale persoon terecht die de de taak toewijst aan een partner.
 • De partner krijgt een mail en ziet de taak in de portal (nog te implementeren)
 • Als het dringend is dient de partner ook even gebeld te worden.
 • Sales blijft verantwoordeljk voor de afhandeling van de lead en dient dus de voortgang bij de partners te volgen.

Aanmaken van een domein

www.yuki.nl